Instrumente educative

Legendă

Perspective

Fișe de laborator

Fișe de lucru

Quiz

Flash cards

Către instrumentele educaționale >>

Acest Produs Intelectual este împărțit într-o serie de instrumente multimedia interactive utile pentru gestionarea întâlnirilor în clasă și în aer liber, centralizate în secțiunea dedicată a site-ului proiectului.

Datorită utilizării tablei interactive (LIM) sau a oricărui alt dispozitiv unde este disponibilă o conexiune la internet, profesorul poate profita de o serie de conținuturi multimedia utile pentru organizarea activităților.

Utilizarea acestor instrumente multimedia va permite elevilor să-și dezvolte cunoștințele cu privire la subiectele abordate, să fie arhitecții realizării sălii de clasă în aer liber, să fie implicați personal în gestionarea grădinii sălbatice, să atingă cu mâna ceea ce au învățat în sala de clasă; de asemenea, aceste instrumente permit atât colaborarea dintre copii, cât și includerea elevilor cu CES.

Mai exact, această secțiune a site-ului este împărțită în capitole, fiecare dintre ele constă din:

  • studiu aprofundat, dedicat lecțiilor frontale și în aer liber, privind probleme legate de grădina sălbatică (specii de plante, specii de animale observabile, ciclurile lor biologice etc.). Flash cardurile sunt disponibile atât în format descărcabil, putând fi prin urmare tipărite de profesori sau putând fi consultate direct pe site, în clasă și/sau acasă. Fișele, odată descărcate și colectate, vor constitui un fel de carte pentru elevi și vor fi utile profesorului atât pentru a prezenta subiectele în clasă, cât și pentru a organiza lecția și pentru a le permite elevilor să aprofundeze temele respective acasă.
  • instrumente educaționale precum jocuri, hărți interactive, flash carduri și fișe de laborator care pot fi folosite de profesor pentru a face lecțiile mai interactive și pentru a ghida elevii către realizarea grădinii sălbatice. De asemenea, sunt disponibile în format descărcabil și pot fi folosite și direct online.
  • instrumente de evaluare a abilităților dobândite precum întrebări cu răspunsuri multiple, teste structurate și semistructurate (adevărat/fals, alegere multiplă, completare...), exerciții de diferite tipuri, discuții și rezolvare de probleme etc. Disponibile în format descărcabil și online.

Există și o secțiune care conține un glosar util atât profesorului, cât și copiilor pentru a înțelege termenii tehnici menționați în diferitele secțiuni.

ro_RO