Rozwiązania cyfrowe dla uczniów i nauczycieli

Legenda

Informacje

Arkusze laboratoryjne

Karty pracy

Quiz

Fiszki

Idź do narzędzi edukacyjnych >>

Ten materiał zawiera szereg narzędzi multimedialnych przydatnych do organizacji zajęć w klasie i na świeżym powietrzu.

Dzięki wykorzystaniu Tablicy Interaktywnej lub dowolnego innego urządzenia z dostępem do sieci internetowej, nauczyciel może skorzystać z prezentowanych tutaj narzędzi multimedialnych przydatnych w organizacji zajęć.

Korzystanie z tych narzędzi multimedialnych pozwoli uczniom poszerzyć wiedzę z zakresy bioróżnorodności oraz wykorzystać ją do projektowania i dbania o dziki ogród. Umożliwi indywidualne i grupowe zaangażowanie ucznia w prace, obserwacje i prowadzenie doświadczeń związanych z funkcjonowaniem dzikiego ogrodu.

Nello specifico questa sezione del sito web è divisa in capitoli,
ciascuno dei quali si compone di:

  • sekcja informacyjna zawiera arkusze z projektami lekcji odbywających się w klasie lub w plenerze, dotyczące zagadnień związanych z Dzikim Ogrodem (zasiedlającymi go zwierzętami i roślinami, ich cechami charakterystycznymi, cyklami życiowymi). Karty są dostępne w wersjo on-line oraz do pobrania, a zatem mogą być wydrukowane przez nauczycieli lub przeglądane bezpośrednio na stronie, w klasie i/lub w domu. Po wypełnieniu karty będą stanowić rodzaj książki dla uczniów i będą przydatne dla nauczyciela zarówno do prezentacji tematów na zajęciach, jak i do organizacji lekcji, a także do umożliwienia uczniom lepszego zapoznania się z poruszanymi tematami w domu.
  • narzędzia edukacyjne, takie jak gry, interaktywne mapy, fiszki i karty warsztatowe, które nauczyciel może wykorzystać, aby uczynić lekcje bardziej atrakcyjnymi i pomóc uczniom w tworzeniu Dzikiego Ogrodu są dostępne w formatach online do pobrania.
  • narzędzia do oceny nabytych umiejętności składające się np. z pytań otwartych, testów otwartych, zamkniętych(prawda/fałsz, wielokrotnego wyboru, uzupełnianie…), różnego rodzaju ćwiczeń, dyskusji i zadań problemowych dostępne w formacie do pobrania i do użytku online.

W zasobach uwzględniono słowniczek, skierowany zarówno dla nauczyciela, jak i dla dzieci. Zawiera on wyjaśnienia trudniejszych terminów zastosowanych w różnych sekcjach.

pl_PL