Projekt

Zgodnie z Zaleceniem Rady z dnia 22 maja 2018 r. (2018/C 189/01) państwa członkowskie powinny promować nabywanie umiejętności w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM). Jednak międzynarodowe badania, takie jak PISA czy OECD PIAAC wskazują, że stale utrzymuje się wysoki odsetek nastolatków i dorosłych, których umiejętności podstawowe są na niewystarczającym poziomie.

Głównym celem projektu jest nie tylko podnoszenie poziomu wiedzy naukowej nauczyciela i ucznia z zakresu zakładania i pielęgnacji dzikiego ogrodu, ale także dostarczenie narzędzia edukacyjnego o wysokiej wartości pedagogicznej. Takiego, które jest uniwersalne i dostosowane do oczekiwań nauczycieli. Stworzenie dzikiego ogrodu zachęci do podejmowania dyskusji na tematy naukowe, które często są trudne do przeprowadzenia w klasie. Zachęci także szkoły do ożywienia sposobu organizacji nauczania przedmiotów przyrodniczych, stosowania włączających i integrujących strategii dydaktycznych, tak aby aktywnie angażować wszystkich uczniów i poprawiać jakość nauczania.

Aby osiągnąć ten cel, przygotowano pomoce dydaktyczne, które pomogą nauczycielom szkół podstawowych zaprojektować i założyć dzikie ogrody, w których uczniowie mogą eksperymentować, obserwować i bezpośrednio poznawać procesy zachodzące w naturalnych ekosystemach. Rośliny i zwierzęta w małym ekosystemie dzikiego ogrodu osiągają równowagę podobną do tej, którą można spotkać w naturze, dzięki temu młodzi ludzie mają możliwość obserwacji cyklów życiowych organizmów. Jednocześnie nauczyciele otrzymują możliwość uatrakcyjnienia przebiegu lekcji i większego zaangażowania w nie uczniów.

Projekt zakłada opracowanie 4 rezultatów pracy intelektualnej:

1. Dziki Ogród: publikacja zawierająca informacje jak zaprojektować i założyć dziki ogród. Zawiera opisy projektów realizowanych na świecie, w tym także w szkołach. Partnerem odpowiedzialnym jest Studio Naturalistico Hyla, Tuoro sul Trasimeno (Włochy).

2. Nauka w Dzikim Ogrodzie: podręcznik dla nauczycieli: publikacja ma na celu przygotowanie nauczyciela do prowadzenia zajęć w dzikim ogrodzie. Tom składa się z dwóch części:

  • Nauki przyrodnicze w procesie nauczania
  • Pedagogika przyrody

Partnerem odpowiedzialnym jest Uniwersytet w Pitesti (Rumunia).

3. Narzędzia edukacyjne dla uczniów i nauczycieli : praktyczny przewodnik i pomoc dla nauczycieli wykorzystujących dziki ogród jako miejsce prowadzenia dydaktyki. Pakiet zawiera arkusze informacyjne, karty pracy i elementy interaktywne. Partnerem odpowiedzialnym jest Studio Naturalistico Hyla, Tuoro sul Trasimeno (Włochy).

4. Kurs online: Szkolenie e-learningowe dla nauczycieli udostępniane na platformie Moodle. W wirtualnej klasie nauczyciele mogą zapoznać się ze wszystkimi informacjami niezbędnymi do rozpoczęcia ze swoją grupą uczniów projektu Dziki Ogród. Partnerem odpowiedzialnym jest Uniwersytet Łódzki (Polska).

Rezultaty pracy intelektualnej wytworzone w pierwszej fazie projektu są poddawane ocenie przez szkoły partnerskie - Istituto Comprensivo „Dalmazio Birago” (Tuoro sul Trasimeno, Włochy) oraz szkołę „Alexandru Davila” (Pitesti, Rumunia). Po zakończeniu testowania ostateczne wersje opracowanych materiałów są udostępniane wszystkim szkołom, które chcą przekształcić swój ogród w prawdziwą salę lekcyjną na świeżym powietrzu.

Celem projektu jest stworzenie narzędzia edukacyjnego, które ułatwi proces nauczania i integrację uczniów. Dodatkowo projekt Dziki Ogród może mieć znaczący wpływ na postrzeganie dostępnych terenów zieleni nie tylko przez uczniów, ale i całej lokalnej społeczności, wzbudzając poczucie obywatelskiego obowiązku i poszanowania dla natury. Z tego powodu zaplanowane działania mają charakter rozproszony i ciągły, zachęcając do zaangażowania ze strony rodziców oraz innych lokalnych mieszkańców. Końcowym efektem projektu jest nawiązanie międzynarodowych kontaktów, które potencjalnie mogą przekształcić się w ogólnoeuropejską sieć najlepszych praktyk.

pl_PL