Proiectul

Conform Recomandării Consiliului din 22 mai 2018 (2018 / C 189/01), statele membre ar trebui să promoveze dobândirea de competențe în știință, tehnologie, inginerie și matematică (STEM). Cu toate acestea, studiile internaționale precum PISA sau PIAAC OCDE indică faptul că o proporție constant de mare de adolescenți și adulți au competențe de bază insuficiente.

Obiectivul principal al acestui proiect este nu numai de a îmbunătăți expertiza științifică a profesorului și a elevului, ci și de a oferi un instrument educațional de înaltă valoare pedagogică, versatil și capabil să satisfacă cerințele profesorului. Acest lucru presupune nu numai stimularea discuțiilor asupra temelor științifice, care sunt adesea greu de transmis la clasă, ci și încurajarea școlilor să revigoreze modul în care organizează predarea științelor naturii, folosind strategii didactice incluzive și integrative pentru a implica activ toți elevii și pentru a îmbunătăți calitatea lecțiilor.

Pentru a atinge acest obiectiv, au fost pregătite materiale didactice pentru a ajuta profesorii din școlile primare să proiecteze și să implementeze grădini sălbatice, unde elevii pot experimenta, observa și se pot familiariza în mod direct cu mecanismele care reglează ecosistemele naturale. Plantele și animalele din micul ecosistem al unei grădini sălbatice ating un echilibru asemănător cu cel găsit în natură: aceste viețuitoare își desfășoară ciclul de viață sub privirea curioasă a tinerilor elevi, oferind profesorilor posibilitatea de a face mai captivant studiul științelor naturii.

Proiectul prevede dezvoltarea a patru rezultate intelectuale:

1. Grădina sălbatică: publicație cu scopul de a oferi toate informațiile utile pentru proiectarea și pregătirea grădinii sălbatice, și, ca urmare a descrierii proiectelor deja dezvoltate în lume, chiar și în școli. Partenerul responsabil este Studio Naturalistico Hyla, Tuoro sul Trasimeno (Italia)

2. Predarea în Grădina Sălbatică: manual pentru profesori. Textul își propune să ofere o pregătire completă profesorului pentru a face mai bine față activității didactice din Grădina Sălbatică. Volumul este alcătuit din două secțiuni:

  • Științele naturii în predare.
  • Pedagogia naturii.

Partenerul responsabil este Universitatea din Pitești (România).

3. Instrumente educaționale pentru elevi și profesori: ghid practic și sprijin constant pentru profesorul care folosește grădina sălbatică precum un instrument didactic, având la dispoziția sa fișe de informare, fișe de atelier și activități interactive. Partenerul responsabil este Studio Naturalistico Hyla, Tuoro sul Trasimeno (Italia)

4. Curs online: Cursul de formare e-learning pentru profesori este pus la dispoziție pe platforma Moodle, o sală de clasă virtuală pentru profesorii care doresc să înceapă un proiect Wild Garden cu clasa lor. Partenerul responsabil este Universitatea din Lodz (Polonia).

În cadrul proiectului, produsele intelectuale obținute în prima fază sunt supuse unui test de către școlile partenere, Istituto Comprensivo „Dalmazio Birago” (Tuoro sul Trasimeno, Italia) și școala „Alexandru Davila” (Pitești, România). La finalul experimentului, produsele, în varianta finală, sunt puse la dispoziția tuturor școlilor care doresc să-și transforme grădina într-o adevărată sală de clasă în aer liber.

Acest proiect își propune să creeze un instrument educațional care poate atât facilita predarea cât și punerea elevilor în context social. Dincolo de aceasta, proiectul Wild Garden are potențialul de a avea un impact de 360°, stimulând un sentiment de datorie civică și respect pentru natură în general și pentru spațiile verzi publice în special, nu numai în rândul elevilor, ci în întreaga comunitate în ansamblu. Din acest motiv, activitățile vor fi de diseminare și sustenabilitate, încurajând implicarea părinților și a rezidenților locali, stabilind eventual conexiuni internaționale care pot evolua într-o rețea europeană de bune practici.

ro_RO