Tworzenie i utrzymanie stawu

<- Staw

Stworzenie stawu w dzikim ogrodzie jest bardzo pożyteczne dla przyrody. Z powodu drastycznego spadku ilości terenów podmokłych, a co za tym idzie, również ilości zamieszkujących je gatunków roślin i zwierząt, stworzenie jednego, małego lub dużego, stawu pomoże zachować związaną z nim bioróżnorodność. Stworzenie stawu w dzikim ogrodzie pokaże Ci, że nawet najmniejszy zbiornik wodny charakteryzuje się dużą bioróżnorodnością. Będziesz mógł zaobserwować wiele gatunków roślin wodnych, ale także bezkręgowców, płazów, gadów oraz innych zwierząt.

Poniżej przedstawiono dwa różne sposoby wykonania stawu. Możesz wybrać sposób, który najbardziej Ci odpowiada, biorąc pod uwagę przestrzeń i materiały jakie posiadasz oraz to, ile czasu i pracy chcesz przeznaczyć na stworzenie stawu. Zabierajmy się więc do pracy!

Realizacja:

 • W razie potrzeby, za pomocą liny oraz palików wyznacz obszar, w którym będzie kopany dół na staw.
 • Rozpocznij kopanie przy pomocy szpadla i motyki. Wykopaną ziemię odkładaj na bok, ponieważ zostanie ona później wykorzystana, aby stworzyć krawędzie stawu.
 • Z dna wykopanej dziury usuń wszystkie kamienie, drzewa i korzenie, po to, aby nie przebiły włókniny i folii PCV (jeśli zdecydujesz się ich użyć zamiast zbiornika PCV).
 • Na dnie oczyszczonego z kamieni wykopu ułóż arkusz włókniny, a następnie wodoodporny PCV. Pamiętaj, że arkusz PCV musi być większy niż rozmiar stawu, ponieważ będzie on złożony w pół, a jego krawędź musi być zakopana.
 • Teraz nadszedł czas na wodę. Najlepiej poczekać, aż staw naturalnie wypełni się wodą pochodzącą z opadów deszczu. Jeżeli jednak zdecydujesz się na budowę stawu w okresie o niskich opadach deszczu możesz sam wlać wodę. W takim wypadku do wypełnienia stawu najlepsza będzie woda pochodząca ze studni.
 • Ułóż kamienie i pnie wokół brzegów stawu, aby stworzyć siedliska odpowiednie dla jego przyszłych mieszkańców.
 • Jeśli brzegi twojego stawu są szczególnie strome, można umieścić na nich siatki (z konopi lub innego naturalnego materiału), które pomogą zapobiec osuwania się brzegu.
 • * Jeśli używasz zbiornika zamiast arkuszy PCV po zakończeniu wykopu po prostu usuń kamienie i drewno, wysyp na dno warstwę piasku i umieść na

Utrzymanie

 • Sprawdzaj, zwłaszcza latem, czy poziom wody nie jest zbyt niski. Zbyt mała ilość wody mogłaby wpłynąć na obecność zwierząt w stawie oraz zachwiać jego równowagę
 • Jesień jest porą roku, w której powinno się czyścić staw. Wtedy też należy usunąć opadłe z drzew liście i zredukować roślinność wodną, jeśli za bardzo się rozrosła (zarówno na brzegach, jak i w wodzie). Jest to bardzo ważne, ponieważ nadmiar pływających na powierzchni gatunków roślin, może zabierać światło gatunkom rosnącym pod powierzchnią wody.
 • Zimą należy pilnować, aby woda w stawie całkowicie nie zamarzła, poprzez dolewanie do stawu niewielkich ilości wody z kranu.
 • Wiosną nie należy podejmować żadnych działań czyszczenia stawu, ponieważ możesz zakłócić żyjącym w stawie zwierzętom okres rozrodu oraz składania jaj. Przez takie działania zaniepokojone zwierzęta mogą opuścić oczko wodne.

Planowanie

 • Staw powinien znajdować się na otwartej przestrzeni, w miejscu nasłonecznionym, z niewielką ilością cienia o określonej porze dnia. Najlepiej, aby znajdował się z dala od drzew, ponieważ mogą one tworzyć zbyt wiele cienia, a także utrudniać pielęgnację zbiornika. Jesienią należy pamiętać, aby usuwać z wody liście opadłe z drzew ich rozkład będzie zużywać tlen potrzebny organizmom zamieszkującym staw.
 • Nie ma określonej minimalnej wielkości stawu. W naturze zbiorniki wodne mają różną wielkość, dlatego nawet mały może okazać się cennym siedliskiem dla dzikiej przyrody. Możesz więc wybrać dowolny rozmiar swojego stawu, jednak pamiętaj, aby przy wyborze wielkości wziąć pod uwagę dostępną przestrzeń w ogrodzie oraz czas i ilość pracy, którą możesz poświęcić na jego zbudowanie i pielęgnowanie.
 • Głębokość stawu powinna wynosić od 40 do 80 cm. Jeśli poziom wody nie osiągnie co najmniej 40 cm, będzie ona zbyt łatwo się nagrzewać i ochładzać, przez co trudniej będzie zasiedlić staw różnymi gatunkami i zostanie on zamieszkany jedynie przez kilka organizmów.
 • Brzegi stawu muszą być łagodnie i stopniowo nachylone, tak aby zwierzęta, które go zasiedlą, mogły z łatwością z niego wchodzić i wychodzić.

Potrzebne wyposażenie

 • Miarka/centymetr
 • Szpadel
 • Łopata
 • Motyka
 • Lina i paliki
 • * Arkusz włókniny
 • * Arkusz z PCV
 • * Zbiornik PCV, minimalna średnica 70-80 cm
 • Taczka
 • Kamienie i kłody
 • Piasek
 • Woda

* aby oszacować wielkość arkuszy potrzebnych do budowy stawu należy wziąć pod uwagę jego głębokość i powierzchnię. Przy budowie stawu możemy wykorzystać zbiornik PCV lub arkusze foli PCV. Zakup zbiornika wiąże się z wyższymi kosztami, dlatego arkusze PCV mogą stanowić alternatywne i tańsze rozwiązanie.

pl_PL