Obumarłe drewno

<- Kamienna ścianka i sterta drewna

Dobrym pomysłem może być ułożenie stosu drewna w dzikim ogrodzie. Tak ukształtowane przestrzenie, podobnie jak suche mury czy stosy kamieni, stanowią doskonałe schronienie dla wielu gatunków małych zwierząt takich jak owady, pająki, płazy, gady itp.

ozkładające się drewno jest niedocenionym źródłem bioróżnorodności. Dlatego też, jeśli drzewo upadnie bądź obumrze, warto zostawić je na swoim miejscu (oczywiście tylko wtedy, kiedy nie stanowi zagrożenia!). Powalone, rozkładające się drzewa są schronieniem a nawet pożywieniem dla licznych gatunków zwierząt.

Weźmy pod uwagę chrząszcze ksylofagiczne (owady żywiące się drewnem) - choćby kozioróg dębosz (Cerambyx cerdo), którego cykl życiowy jest silnie związany z obecnością gnijącego drewna. Z jaj kozioroga, składanych pod korą starych drzew, wylęgają się larwy żywiące się włóknami drewna. Larwa potrzebuje trzech lat, aby się w pełni rozwinąć. W tym czasie, kopie w drewnie szerokie na kilka centymetrów tunele. Ostatecznie otrzymując dużą przestrzeń gdzie może przeistoczyć się w nimfę. Następnie po niecałym roku wylatuje i staje się dorosłym owadem. Z chęcią będzie wracać do drewna, w którym się rozwijał nigdy nie oddalając się od niego za daleko.

Także inne gatunki, których cykl życiowy nie jest aż tak ściśle związany z obecnością obumarłego drewna, odnajdują schronienie w jego stosach oraz w starych powalonych drzewach. Gady mogą je wykorzystać jako miejsce do termoregulacji (o czym dowiesz się więcej na następnych stronach), ale również do hibernacji podczas zimy. Jeśli zaś chodzi o płazy, znajdą one schronienie w Twoim stawie – zarówno w okresach najgorętszych (w celu estywacji – snu letniego), jak i w najzimniejszym czasie (w celu hibernacji). To samo tyczy się jeży oraz wielu innych małych ssaków!

pl_PL