Karta pracy

<- Kamienna ścianka i sterta drewna

Odtwórz cykl życiowy kozioroga dębosza (Cerambix cerdo). Ułóż poszczególne etapy rozwoju w kolejności chronologicznej.

Żywi się włóknami drewna oraz potrzebuje trzech lat, aby się rozwinąć. W tym czasie tworzy w drzewie obszerne tunele

Na tym etapie może latać i trzyma się blisko drzew, w których się rozwinął; nigdy się od nich nie oddala

Jaja zostają złożone pod korą starych drzew

Po upływie trzech lat, uzyskuje w drewnie dużą przestrzeń, gdzie może przeobrazić się w nimfę

POPRAWNIE!

Coś poszło
nie tak

completa tutte
le risposte

pl_PL