Karta pracy

<- Staw

Umieść definicje we właściwej kolumnie, wybierając między płazami z grupy Anura i Urodela. Bądź ostrożny! Niektóre zdania mogą pasować do obu grup lub do żadnej z nich.

Urodela

Anura

Cecha wspólna

Traszki należą do tej grupy

Jaja są pokryte galaretowatą otoczką

Muszą dotrzeć do mokradeł lub zbiorników wodnych, aby złożyć jaja

Zimą nie zapadają w sen zimowy

Larwa jest miniaturową postacią dorosłą

Do tej grupy należą żaby i ropuchy

W stadium larwalnym oddychają skrzelami

Są zwierzętami stałocieplnymi

POPRAWNIE!

Coś poszło
nie tak

completa tutte
le risposte

pl_PL