Nauka w Dzikim Ogrodzie

Prezentowany podręcznik metodyczny, adresowany do nauczycieli szkół podstawowych, zawiera istotne informacje ułatwiające prowadzenie działalności dydaktycznej w dzikim ogrodzie. Chcemy, aby stanowił on wsparcie dla nauczyciela w zakresie nauczania nie tylko formalnego, lecz przede wszystkim pozaformalnego i nieformalnego, pozwalając odkryć nowe przestrzenie do nauki – wydobyć uczniów ze szkolnych murów, tak aby podczas tworzenia i pielęgnowania dzikiego ogrodu mogli oni doświadczyć bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Materiały, dostępne bezpłatnie w Internecie, będą mogli pobrać zarówno nauczyciele planujący założenie dzikiego ogrodu, jak i wszyscy ci, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie nauk przyrodniczych (szczególnie biologii). 

Publikacja ta składa się z dwóch części oraz załączników: 

  • Nauki przyrodnicze w nauczaniu
  • Pedagogika przyrody

Pierwsza część podręcznika porusza tematykę z zakresu biologii, ekologii, botaniki i zoologii, która jest niezbędna dla prowadzenia Dzikiego Ogrodu. Zawiera podstawowe pojęcia przyrodnicze oraz praktyczne przykłady ich zastosowania.

Druga część podręcznika skupia się na pedagogicznych aspektach nauczania w Dzikim Ogrodzie oraz wykorzystaniu odpowiednich metod dydaktycznych, w szczególności tych odbywających się w terenie. Klasa, w której zwykle odbywają się zajęcia dydaktyczne, zostaje zastąpiona częścią naturalnego lub sztucznego ekosystemu – Dzikiego Ogrodu. Dzięki takiemu rozwiązaniu uczeń nie będzie już wyglądał przez okno klasy, aby obserwować żywy organizm, ale będzie miał możliwość obserwowania go bezpośrednio w naturze. Przedstawiono rozwiązania pozwalające na organizację pracy uczniów poza klasą, również tych ze specjalnymi potrzebami. Przedstawiliśmy przykłady możliwych reakcji uczniów, starając się zaoferować nauczycielowi podpowiedzi, jak radzić sobie w określonych sytuacjach i umożliwić nawiązanie prawidłowych relacji, zarówno między uczniami, jak i przyrodą. Uwzględniano wiek i indywidualne zainteresowania i potrzeby uczniów. 

Pobierz podręcznik >>

pl_PL