Jakie gatunki ptaków goszczą w naszych ogrodach

<- Schronienia i karmniki dla ptaków

Nazwa naukowa

Nazwa potoczna

Turdus merula

Kos zwyczajny

Jego naturalnym środowiskiem jest las, ale przystosował się do bytowania w innych miejscach takich jak sady, parki i ogrody, ponieważ nie boi się ludzi.

Samiec jest jasnoczarny, z lśniącym żółto-pomarańczowym dziobem. Samica ma natomiast brązowe upierzenie.

Kos żywi się głównie owocami, jagodami i małymi bezkręgowcami.

Gniazdo jest budowane przez samicę, na gałęziach drzew i między krzakami.

Posłuchaj śpiewu

Nazwa naukowa

Nazwa potoczna

Fringilla coelebs

Zięba zwyczajna

Jest to jeden z najpospolitszych ptaków europejskich. Zamieszkuje zarówno tereny zabudowane jak i otwarte przestrzenie, pod warunkiem występowania drzew i krzewów.

Samiec ma jaśniejszy kolor niż samica, ale oboje mają dwa kontrastujące białe paski na skrzydłach i białe boki ogona, które są szczególnie widoczne podczas lotu. 

Żywią się głównie owocami i nasionami, ale w okresie rozrodczym zjadają również bezkręgowce.

Budują gniazda w ukryciu drzew lub w krzaków.

Posłuchaj śpiewu

Nazwa naukowa

Nazwa potoczna

Cyanistes caeruleus

Modraszka zwyczajna

Żyje głównie w pagórkowatych i płaskich lasach, ale jest również stałym gościem sadów i ogrodów.

Posiada wyjątkowo jaskrawe (modre) upierzenie w odcieniach niebieskiego, siarkowożółtego, białego i czarnego.

Modraszka jest ptakiem głównie owadożernym, a jej preferowanym pokarmem są mszyce. Zimą żywi się nasionami, jagodami i owocami.

Gnieździ się w dziuplach drzew, szczelinach murów i budek, co roku wykorzystując to samo gniazdo.

Posłuchaj śpiewu

Nazwa naukowa

Nazwa potoczna

Parus major

Bogatka zwyczajna

Zamieszkuje skraje lasów, sady, pola z rzędami drzew, ogrody i parki miejskie. Jest charakterystycznym ptakiem - ma czarną głowę i szyję z wydatnymi białymi policzkami.

Bogatka jest ptakiem owadożernym, ale lubi też jeść nasiona, owoce i jagody. Chętnie żywi się pokarmem dostępnym w zimowych karmnikach.

Bogatka gniazduje w dziuplach drzew, wgłębieniach ścian lub budkach lęgowych.

Posłuchaj śpiewu

Nazwa naukowa

Nazwa potoczna

Passer domesticus

Wróbel zwyczajny

Jest to gatunek silnie związany z osadnictwem ludzi. Żyje zarówno w miastach jak i środowisku wiejskim.

Wróble posiadają upierzenie w szarobrązowych odcieniach, a samica odróżnia się od samca gardłem w kolorze czarnym.

Są one "nasionożerne" i żywią się przede wszystkim zbożami - głównie pszenicą. Lubią też spożywać owoce i małe bezkręgowce.

Gniazdują w żywopłotach, gęstych krzewach, zagłębieniach i szczelinach budynków, skał i klifów, rzadziej pośród gałęzi drzew.

Nierzadko spotyka się ich gniazda połączone z gniazdami innych gatunków wróbli.

Posłuchaj śpiewu

Nazwa naukowa

Nazwa potoczna

Carduelis carduelis

Szczygieł

Preferuje sady, ogrody warzywne oraz trawniki w pobliżu domów. Można go również spotkać w małych lasach i parkach.

Szczygieł posiada czarną głowę, czerwone ubarwienie przypominające maskę, białe policzki, beżowe ciało oraz czarne skrzydła z żółtą smugą.

Żywi się głównie nasionami (najbardziej lubi nasiona ostu), które rozłupuje za pomocą silnego dzioba.

Gniazdo buduje zwykle na połowie wysokości drzew – np. na krańcach gałęzi jodły oraz drzewach owocowych.

Posłuchaj śpiewu

Nazwa naukowa

Nazwa potoczna

Dendrocopos major

Dzięcioł duży

Można go spotkać zarówno w lasach iglastych i liściastych, na zalesionych terenach wiejskich, parkach i często w przydomowych ogrodach.

Samiec różni się od samicy występowaniem czerwonej plamy na szyi.

Dzięcioł żywi się głównie owadami. Drąży dziobem dziury w drewnie, w których za pomocą długiego języka poszukuje owadów. Jesienią i zimą żywi się owocami, jagodami i nasionami. Potrafi wcisnąć szyszki i orzechy w szczeliny kory drzew, a następnie uderzając dziobem, wyciąga z nich nasiona.

Dzięcioł gniazduje w dziuplach pni drzew, ale korzysta też z gniazd i karmników zbudowanych przez człowieka.


Posłuchaj śpiewu

Nazwa naukowa

Nazwa potoczna

Carduelis carduelis

Szpak zwyczajny

Jest to prawdopodobnie najbardziej pospolity ptak z rodziny wróblowatych na świecie. Zamieszkuje równiny, wzgórza, tereny uprawne i obszary miejskie, gdzie wieczorami grupowo chroni się przed innymi ptakami. Potrafi przystosować się do różnych środowisk.

Szpak ma czarne błyszczące upierzenie z metalicznym połyskiem, charakteryzujące się fioletowo-zielonymi refleksami i białymi plamami.

Jest to gatunek oportunistyczny, który żywi się wieloma rodzajami pokarmu. Zajada się owadami, nasionami, jagodami, owocami, płazami, a także odpadami wyrzucanymi przez człowieka.

Szpak gniazduje w zagłębieniach drzew lub skał, w szczelinach budynków, dachach domów, a nawet między dachówkami.

Posłuchaj śpiewu

Nazwa naukowa

Nazwa potoczna

Pica pica

Sroka zwyczajna

Zamieszkuje wiejskie tereny uprawne, zarośla, parki a także obszary pozbawione roślinności. Bywa też często spotykana w miastach, gdzie stara się zasiedlić peryferia lub tereny podmiejskie.

Zarówno samiec i samica charakteryzują się biało-czarnym ubarwieniem, z połyskami od koloru szarego do metalicznej zieleni.

Sroka żywi się owocami, pająkami, owadami, padliną, ale także jajami i pisklętami. Gniazdo, złożone ze splecionych gałązek i błota, budowane jest na szczycie wysokich drzew. Nie korzysta z budek lęgowych.

Posłuchaj śpiewu

Nazwa naukowa

Nazwa potoczna

Streptopelia decaocto

Sierpówka

Sierpówka jest typowym gościem miast, którą łatwo zaobserwować podczas picia wody z fontann ogrodowych. Można ją również spotkać wśród upraw, którymi się żywi.

Sierpówka ma jasnobeżowo-szare umaszczenie, z charakterystycznym czarnym kołnierzem.

Jej podstawowym pokarmem są nasiona, ale żywi się także owocami, ziołami, owadami i drobnymi bezkręgowcami. Gniazda buduje zwłaszcza wśród drzew i krzewów, oraz w miejscach takich jak metalowe słupy, rusztowania, szopy itp.

Posłuchaj śpiewu

pl_PL