Cykl życia motyli

<- Ogród dla zapylaczy

Jaja

U wielu gatunków motyli istnieje ścisły związek między motylem a „rośliną żywicielem”. Na niej dorosły osobnik składa jaja, a roślina ta zapewnia liście, którymi gąsienica będzie się odżywiać i na niej przekształci się w poczwarkę. Tego typu gatunki motyli składają niewiele jaj na liściach roślin żywicieli. W przeciwieństwie do nich, inne gatunki roznoszą setki jaj po całej łące, a gąsienice, które z nich wylęgną, będą musiały poszukać swojej własnej rośliny żywicielki.


Gąsienica

Narządy gębowe tego owada są przystosowane do żucia i zjadania dużej ilości liści, jest to możliwe dzięki jej mocnym żuwaczkom. W przypadku niektórych gatunków motyli, jako gąsienice zjadają nawet drewno. Podczas wzrostu larwa zrzuca egzoszkielet, zwykle 4-5 razy. Ten proces nazywa się linieniem.

Od poczwarki do dorosłego motyla

Pod koniec życia larwalnego gąsienica zamyka się w twardym kokonie, gdzie przechodzi różne przemiany, aż stanie się dorosłym motylem. U większości gatunków poczwarki pozostają przytwierdzone do „rośliny żywicielki” i przybierają jej kolor, maskując się z liśćmi i gałęziami. Gdy warunki środowiskowe będą sprzyjające, kokon zacznie pękać, i wyjdzie z niego dorosły motyl. Dopiero po godzinie od opuszczenia kokonu będzie mógł on rozwinąć skrzydła i polecieć.

Cykl życiowy rusałki pawik ( Inachis io ), potocznie zwanego pawim okiem. Nazwa ta wywodzi się z podobieństwa plamki na skrzydłach do oka, czego motyl używa do odstraszenia drapieżników.
pl_PL