Karta pracy

<- Ogród dla zapylaczy

Połącz opisy po prawej stronie z tymi po lewej stronie.

Modraszek Ikar

Oset to roślina żywicielka

Fruczak gołąbek

Plamy w kształcie oczu na skrzydłach Rusałki pawik

Znosi jaja w locie

Poczwarki modraszki wieszczek, drugiej generacji, mogą zimować

Roślina żywicielka rusałki admirał

Rzadko występujący paź żeglarz

służą do straszenia drapieżników

ponieważ spędzają zimę w kokonie.

Rusałki osetnik.

to pokrzywa zwyczajna.

jest w stanie wyssać nektar z kwiatu, zawisając przed nim nieruchomo w locie.

ma ogony na dole tylnych skrzydeł.

zawisak powojowiec.

posiada charakterystyczny dymorfizm płciowy: wierzchnia część skrzydeł u samca jest niebieskofioletowa, u samic zaś brązowa.

POPRAWNIE!

Coś poszło
nie tak

completa tutte
le risposte

pl_PL